Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα (ΣΗΜΜΥ)
Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα (Μοντέλα υπολογισμών) (ΣΕΜΦΕ)
Μοντέλα Υπολογισμού, Τυπικές Γλώσσες και Αυτόματα (ΑΛΜΑ)

εαρινό εξάμηνο 2018-2019

ΓενικάΑνακοινώσειςΥλικό

Γενικά

Διδάσκοντες

 • Στάθης Ζάχος, Καθηγητής ()
 • Πέτρος Ποτίκας, Ε.Δι.Π. ()

Διαλέξεις

 • Παρασκευή 11:45-14:30, 1.1.29, Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων (ΣΗΜΜΥ, ΣΕΜΦΕ)
 • Παρασκευή 11:30-14:30, 1.1.29, Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων (ΑΛΜΑ)

Έναρξη

 • 22/2/2019.

Βιβλιογραφία

 1. Σ. Ζάχος. Σημειώσεις μαθήματος.
 2. D. Sipser. Introduction to the Τheory of Computation.
 3. J.E. Hopcroft και J.D. Ullman. Introduction to Automata Theory, Languages and Computation.
 4. H. R. Lewis και C. Papadimitriou. Elements of the Theory of Computation, 2nd edition.
 5. M. Harrison. Introduction to Switching and Automata Theory. McGraw-Hill Book Company, New York (1965).
 6. D. C. Kozen. Automata and Computability (Undergraduate Texts in Computer Science).
 7. Martin D. Davis, Ron Sigal, Elaine J. Wayuker. Computability, Complexity, and Languages, 2nd edition.
 8. C. Papadimitriou. Computational Complexity.
 9. S. Arora, B. Barak. Computational Complexity: A modern approach.

Ανακοινώσεις

 • Η εξέταση του μαθήματος για την κανονική περιόδο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5/7, στις 12:00, στην αιθ. 1.1.29, του παλ. κτ. ΗΜΜΥ, αντί της προγραμματισμένης εξέτασης.
 • Οι διαφάνειες του μαθήματος ενημερώθηκαν. Στο σύνδεσμο παρακάτω οι παλιές έχουν αντικατασταθεί με τις καινούργιες. Οι αλλαγές αφορούν τυπογραφικά λάθη στην Ενότητα σχήματα McCarthy, το σχήμα της πολυωνυμικής ιεραρχίας και διάγραμμα Hasse αντί Venn στους προσεγγιστικούς αλγόριθμους.
 • Έναρξη: 22/2/2019

Υλικό

Διαφάνειες Μαθήματος

Ασκήσεις (υπάρχουν και στο βιβλίο)

Μοντέλα υπολογισμού

 • 1η Σειρά Προκαταρκτικά (ps) (pdf)
 • 2η Σειρά LOOP (ps) (pdf)
 • 3η Σειρά Κωδικοποίηση (ps) (pdf)
 • 4η Σειρά Πρωταρχικές αναδρομικές συναρτήσεις (ps) (pdf)
 • 5η Σειρά Σχήματα McCarthy - Στρατηγικές (ps) (pdf)
 • 6η Σειρά GOTO - Μηχανές Turing (ps) (pdf)
 • 7η Σειρά Καθολικότητα - Αναδρομικότητα (ps) (pdf)
 • 8η Σειρά Αναδρομικά αριθμήσιμα σύνολα (ps) (pdf)
 • 9η Σειρά Μαντεία - Αριθμητικά κατηγορήματα (ps) (pdf)

Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές

 • 10η σειρά (ps) (pdf)
 • 11η σειρά (ps) (pdf)
 • 12η σειρά (ps) (pdf)
 • 13η σειρά (ps) (pdf)
 • 14η σειρά (ps) (pdf)