Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ: Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
εαρινό εξάμηνο 2005-2006

ΓενικάΑνακοινώσειςΥλικό

Γενικά

Διδάσκων

 • Στάθης Ζάχος, Καθηγητής ()

Διαλέξεις

 • Πέμπτη 17:00-21:00, αίθουσα 1.1.29 Κτήριο Ηλεκτρολόγων (ΕΜΠ)

Περιεχόμενο μαθήματος

Μελέτη διάφορων παράλληλων αλγορίθμων και της πολυπλοκότητάς τους. Σχεδιασμός, αναγνώριση, ανάλυση, αξιολόγηση αποδοτικότητας, σύγκριση και ταξινόμηση διάφορων παράλληλων αλγορίθμων. Η τεχνική της απόδειξης κάτω φράγματος για την πολυπλοκότητα επίλυσης προβλημάτων με παράλληλες μεθόδους. Τοπολογίες παράλληλων αλγορίθμων: πίνακες, δέντρα, meshes of trees, hypercubes. Κλάσεις πολυπλοκότητας NC, κ.λ.π.

Επίσης εφαρμογές παράλληλων μεθόδων σε διάφορα προβλήματα:

 • Ταξινόμηση.
 • Αριθμητικές πράξεις.
 • Πράξεις σε πίνακες.
 • Γραφοθεωρητικά προβλήματα.
 • Packet Routing.

Βιβλιογραφία

 1. F. T. Leighton: Introduction to Parallel Algorithms and architectures: Arrays, Trees, Hypercubes, Morgan Kaufman Publishers, San Mateo, California, 1992.
 2. L. Boxer: Algorithms Sequential and Parallel: A unified apprach, Russ Miller.
 3. M. J. Quinn: Desingning Efficient Algorithms for Parallel Computers, McGraw-Hill 1987, ISBN 0-07-100249-9.
 4. I. Parberry: Parallel Complexity Theory, Research Notes in Theoretical Computer Science, R.V. Book (Ed.), John Wiley and Sons (New York), 1987.

Ανακοινώσεις

Υλικό

Παρουσιάσεις

Παράγραφος 1.1 Στάθης Ζάχος  
Παράγραφος 1.2 Βούλγαρης Παναγιώτης, Μωλ Πέτρος  
Παράγραφος 1.3 Καούρη Γεωργία, Μήτσου Βασιλική Matrix Algorithms
Παράγραφος 1.4 Στάθης Ζάχος  
Παράγραφος 1.5 Καούρη Γεωργία, Μήτσου Βασιλική Graph Algorithms
Παράγραφος 1.6 Τέντες Αριστείδης Sorting
Παράγραφος 1.7 Κομνηνός Σπύρος Packet Routing
Παράγραφος 1.8 Ποτίκας Πέτρος Image Analysis and Computational Geometry
Παράγραφος 1.9 Καούρη Γεωργία, Μήτσου Βασιλική Higher Dimensional Algorithms
Παράγραφος 2.1 Βούλγαρης Παναγιώτης, Μωλ Πέτρος The 2-dimensional mesh of trees
Παράγραφος 2.2 Κομνηνός Σπύρος, Τέντες Αριστείδης Elementary O(logN)-Step Algorithms
Παράγραφος 2.3 Βούλγαρης Παναγιώτης, Μωλ Πέτρος Integer Arithmetic
Παράγραφος 2.4 Καούρη Γεωργία, Μήτσου Βασιλική Matrix Algorithms
Παράγραφος 2.5 Καούρη Γεωργία, Μήτσου Βασιλική Graph Algorithms
Παράγραφος 2.6    
Παράγραφος 2.7 Κουτσώνας Θανάσης, Λαμπής Μιχάλης Higher Dimensional Meshes of Trees
Παράγραφος 3.1 Βούλγαρης Παναγιώτης, Μωλ Πέτρος Παρουσίαση
Παράγραφος 3.2 Κουτσώνας Θανάσης, Λαμπής Μιχάλης Butterfly, CCC, Benes Network
Παράγραφος 3.3 Κουτσώνας Θανάσης, Λαμπής Μιχάλης Shuffle-Exchange De-Bruijn
Παράγραφος 3.4 Κομνηνός Σπύρος Packet Routing in hypercubic networks
Παράγραφος 3.5 Τέντες Αριστείδης Sorting οn hypercubic networks
Παράγραφος 3.6 Μπαμπάς Ευάγγελος Simulating a Parallel Random Access Machine + Sections 2,3,4 από Topics in parallel computing του Pavel Tvrdik
Παράγραφος 3.7 Παπανικολάου Κωνσταντίνος Fast Fourier Transform
Παράγραφος 3.8