Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών και Εφαρμογές στην Κρυπτογραφία (ΣΗΜΜΥ)
Κρυπτογραφία και Πολυπλοκότητα (ΣΕΜΦΕ, ΜΠΛΑ)
χειμερινό εξάμηνο 2015-2016

ΓενικάΑνακοινώσειςΥλικό

Γενικά

Διδάσκοντες

 • Στάθης Ζάχος, Καθηγητής ()
 • Παναγιώτης Τσανάκας, Καθηγητής ()

Υπεύθυνος ασκήσεων

 • Πέτρος Ποτίκας, Ε.Δι.Π. ()

Βοηθοί διδασκαλίας

 • Δημήτρης Σακαβάλας, Υ.Δ. ()
 • Παναγιώτης Γροντάς, Υ.Δ. ()
 • Διονύσης Ζήνδρος ()

Ώρες - αίθουσα - ώρες γραφείου

 • Έναρξη: 06/10/2015
 • Τρίτη, 17:35-19:15
 • Παρασκευή, 16:15-18:00
 • Αίθουσα 5 (νέο κτ. Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, ΝΚΗ)
 • Ώρες γραφείου: Τρίτη 15:00-16:00, στο CoReLab (1.1.30)

Ανακοινώσεις

Ύλη Διαλέξεων - Διαφάνειες - Σημειώσεις

  Ορισμένες διαλέξεις βρίσκονται παρακάτω, για τις υπόλοιπες διαλέξεις δείτε crypto-class.gr
  Πρόσθετο υλικό (διαφάνειες, σημειώσεις) θα βρείτε στην σελίδα του ακ. έτους 2014-2015 καθώς και προηγούμενων ετών.
Ημερομηνία Περιεχόμενο διάλεξης Διαφάνειες
6/10 Ιστορική κρυπτογραφία. Διαδικαστικά του μαθήματος. Ιστορία της κρυπτογραφίας. Συμμετρική κρυπτογραφία. XOR. Κωδικοποιήσεις, base64, base58. Σύστημα Καίσαρα, rot13, αντικατάστασης. Κρυπτανάλυση με ανάλυση συχνότητας. Κρυπτοσύστημα Vigenere. Κρυπτανάλυση με μέθοδο δείκτη σύμπτωσης.
9/10 Μοντέλα και Αποδείξεις Ασφάλειας στην Κρυπτογραφία. Τέλεια μυστικότητα (Παράδειγμα:One-time pad) . Μοντέλα Επιθέσεων (CO, KPA, CPA, CCA), Semantic security, Indistinguishability, Γενική Μορφή Αποδείξεων Μέσω Αναγωγών.
13/10 Stream ciphers. Γεννήτριες τυχαίων αριθμών. Blum Blum Shub. Stream ciphers. RC4. pdf
16/10 Θεωρία πολυπλοκότητας. Επισκόπηση θεωρίας πολυπλοκότητας. Κλάσεις πολυπλοκότητας P και NP. NP-hardness. pdf
20/10 Hashes. One-way functions. Επέκταση κλειδιού, PBKDF. Hash functions. Collision resistance. Κατασκευή Merkle-Damgård. pdf

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις Ε. Ζάχου - Α. Παγουρτζή, ΕΜΠ, 2014.
 2. D. Stinson: Cryptography: Theory and Practice, 3rd edition, CRC Press, 2005.
 3. A. Menezes, P. van Oorschot, and C. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography: http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac.
 4. J. Katz and Y. Lindell: Introduction to Modern Cryptography, Chapman & Hall/CRC Press, 2007.
 5. V. Shoup: A Computational Introduction to Number Theory and Algebra: http://shoup.net/ntb/.
 6. B. Schneier: Applied Cryptography: http://www.schneier.com/book-applied.html.
 7. W.Trappe, L. Washington: Introduction to Cryptography with Coding Theory.
 8. A.Κιαγιάς: Τεχνικές Σύγχρονης Κρυπτογραφίας: σημειώσεις
 9. W. Stallings: Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων

Κείμενα για συμπληρωματική μελέτη

 • Ε. Ζάχος, Α. Παγουρτζής, Δ. Φωτάκης: "Σύντομη Εισαγωγή στη Θεωρία Πολυπλοκότητας":pdf
 • Ε. Ζάχος: "Computational Complexity Notes (in English)":pdf
 • V. Shoup: "A Primer on Algebra and Number Theory for Computer Scientists":pdf
 • R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman: "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems": ps (gzipped), pdf.
 • W. Diffie, M. Hellman: "New Directions in Cryptography": ps (gzipped), pdf.
 • S. Goldwasser, M. Belare: Lecture Notes on Cryptography: pdf.
 • M. Agrawal, N. Kayal, N. Saxena: Primality is in P: pdf.

Links