Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα (ΣΕΜΦΕ, ΣΗΜΜΥ)
Μοντέλα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα(ΜΠΛΑ)

εαρινό εξάμηνο 2015-2016

ΓενικάΑνακοινώσειςΥλικό

Γενικά

Διδάσκων

 • Στάθης Ζάχος, Καθηγητής ()

Βοηθός διδασκαλίας

 • Πέτρος Ποτίκας ()
 • Αντώνης Αντωνόπουλος ()

Διαλέξεις

 • Παρασκευή 11:45-15:00, 1.1.29, Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων

Έναρξη

 • Παρασκευή 26/2/2016

Βιβλιογραφία

 1. D. Sipser. Introduction to the Τheory of Computation.
 2. J.E. Hopcroft και J.D. Ullman. Introduction to Automata Theory, Languages and Computation.
 3. H. R. Lewis και C. Papadimitriou. Elements of the Theory of Computation, 2nd edition.
 4. M. Harrison. Introduction to Switching and Automata Theory. McGraw-Hill Book Company, New Yor k (1965).
 5. D. C. Kozen. Automata and Computability (Undergraduate Texts in Computer Science).
 6. Martin D. Davis, Ron Sigal, Elaine J. Wayuker. Computability, Complexity, and Languages, 2nd edition.

Δείτε επίσης τη σελίδα του μαθήματος "Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές": http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/afl/.

Ανακοινώσεις

 • Αποτελέσματα Επαναληπτικής Εξεταστικής 2016:
  Α.Μ. Βαθμός
  031121188
  091091215
  091091134
  091121013
  031107992
  031155022
 • (NEO) Η εξέταση της επαναληπτικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί στις 12/10/2016, ώρα 15:00 μμ στην αιθ. 1.1.29 του παλ. κτ. ΗΜΜΥ.
 • Αποτελέσματα Κανονικής Εξεταστικής Ιουλίου 2016:
  Α.Μ. Βαθμός
  031107950
  091090766
  031120938
  091060477
  091091214
  091091135
  031155011
  031155021
  031125528
  031121188
 • Η εξέταση της κανονικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί στις 4/7/2016, ώρα 12:00 μμ στην αιθ. 1.1.29 του παλ. κτ. ΗΜΜΥ.

  Υλικό

  Τα παρακάτω έγγραφα είναι σε μορφή PostScript, εκτυπώσιμα από τους περισσότερους laser εκτυπωτές. Μπορείτε να τα τυπώσετε σε οποιονδήποτε εκτυπωτή, καθώς και να τα δείτε στην οθόνη του υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας λογισμικό που βρίσκεται στο http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ (οι χρήστες Windows χρειάζονται το GSView και το ghostscript από τον παραπάνω δικτυακό τόπο). Επίσης, τα έγγραφα δίνονται και σε μορφή pdf, αλλά ο acrobat reader δεν τα παρουσιάζει τόσο καλά.

  Ασκήσεις (υπάρχουν και στο βιβλίο)

  • Προκαταρκτικά (ps) (pdf)
  • LOOP (ps) (pdf)
  • Κωδικοποίηση (ps) (pdf)
  • Πρωταρχικές αναδρομικές συναρτήσεις (ps) (pdf)
  • Σχήματα McCarthy - Στρατηγικές (ps) (pdf)
  • GOTO - Μηχανές Turing (ps) (pdf)
  • Καθολικότητα - Αναδρομικότητα (ps) (pdf)
  • Αναδρομικά αριθμήσιμα σύνολα (ps) (pdf)
  • Μαντεία - Αριθμητικά κατηγορήματα (ps) (pdf)

  Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές

  • 2η σειρά (ps) (pdf)
  • 3η σειρά (ps) (pdf)
  • 4η σειρά (ps) (pdf)
  • 5η σειρά (ps) (pdf)
  • 6η σειρά (ps) (pdf)