Αυτόματα και Υπολογιστικά Μοντέλα (Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές) (ΣΕΜΦΕ)

εαρινό εξάμηνο 2020-2021

Η σελίδα του μαθήματος έχει μεταφερθεί στο ΕΔΩ

ΓενικάΑνακοινώσειςΥλικό

Γενικά

Διδάσκοντες

 • Στάθης Ζάχος, Καθηγητής ()
 • Πέτρος Ποτίκας, Ε.Δι.Π. ()

Βοηθοί διδασκαλίας

 • Αγγελική Χαλκή, Υ.Δ. ()

Διαλέξεις

 • Τετάρτη 15:00-17:00
 • Παρασκευή 15:00-17:00

Βιβλιογραφία

 1. Σ. Ζάχος, Σημειώσεις
 2. Σ. Ζάχος, Α. Παγουρτζής, Τα Θεμέλια της Πληροφορικής, εκδόσεις Τσότρας, 2014
 3. Μ. Sipser. Introduction to the Theory of Computation.
 4. J.E. Hopcroft and J.D. Ullman. Introduction to Automata Theory, Languages and Computation.
 5. H. R. Lewis and C. Papadimitriou. Elements of the Theory of Computation, 2nd edition.
 6. D. C. Kozen. Automata and Computability (Undergraduate Texts in Computer Science).
 7. M. Harrison. Introduction to Switching and Automata Theory. McGraw-Hill Book Company, New York (1965).
 8. C. Papadimitriou. Computational Complexity.
 9. S. Arora, B. Barak. Computational Complexity: A modern approach.
 10. E. Grädel, W. Thomas, Th. Wilke. Automata, Logics and Infinite Games.

Ανακοινώσεις

 • Η έναρξη του μαθήματος είναι την Τετάρτη 24/2/2021, 15:00.
  Πληροφορίες για τη σύνδεση στο μάθημα:
  Meeting link:
  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m2710044577fcb1aaff4569c196308c66
  Meeting number:121 090 8900
  Password:automata@xxxx_21 (όπου xxxx το ακρωνύμιο του ΕΜΠ στα αγγλικά, όλα με πεζά)
  Καλή αρχή!

Υλικό

Διαλέξεις

Διαφάνειες μαθήματος

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις παραδίδονται στο mycourses.ntua.gr. Εκεί υπάρχουν και οι αντίστοιχες προθεσμίες παράδοσης.

Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές

 • 1η σειρά (ps) (pdf)
 • 2η σειρά (ps) (pdf)
 • 3η σειρά (ps) (pdf)
 • 4η σειρά (ps) (pdf)
 • 5η σειρά (ps) (pdf)
 • 6η σειρά (ps) (pdf)

Μοντέλα υπολογισμού

 • 7η σειρά (ps) (pdf)
 • 8η σειρά (pdf)
 • 9η σειρά (pdf)(όχι το GOTO)
 • 10η σειρά (pdf)

Πολυπλοκότητα

 • 11η σειρά (pdf)