Θεωρητική Πληροφορική II: Υπολογιστική Γεωμετρία (ΣΗΜΜΥ)
Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Γεωμετρία (ΜΠΛΑ)
εαρινό εξάμηνο 2004-2005

ΓενικάΑνακοινώσειςΥλικό

Γενικά

Διδάσκων

 • Στάθης Ζάχος, Καθηγητής ()

Διαλέξεις

 • Πέμπτη 5-9 μμ
 • Αίθουσα: 1.1.29, Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
 • Έναρξη: Πέμπτη 24/2/2005

Προαπαιτούμενα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό)

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Βασικές έννοιες: αλγόριθμοι, δομές δεδομένων, μοντέλα υπολογισμού και πολυπλοκότητα.
 • Σχεδιασμός προσεγγιστικών αλγορίθμων πολυωνυμικού χρόνου για NP-δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης. Τα αντίστοιχα προβλήματα απόφασης είναι συνήθως NP-πλήρη. Παρότι όλα αυτά τα NP-πλήρη προβλήματα είναι ισοδύναμα, ως προς την επιλυσιμότητά τους σε πολυωνυμικό χρόνο, ως προς την πολυωνυμικού χρόνου προσεγγισιμότητα εμφανίζουν ένα πλήθος διαφορετικών περιπτώσεων (καθόλου, πολυωνυμική, λογαριθμική, σταθερή κ.α.).
 • Στρατηγικές για επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων (divide and conquer, plane sweep, greedy). Κυρτότητα (π.χ. εύρεση ελάχιστου περιέχοντος κυρτού συνόλου (convex hull)). Γεωμετρικό πρόβλημα πλανόδιου πωλητή. Δέντρα Steiner. Τριγωνοποίηση ελαχίστου βάρους.

Βιβλιογραφία

 1. F. P. Preparata, M. I. Shamos. Computational Geometry. Springer-Verlag, 1985.
 2. V. V. Vazirani. Approximation Algorithms. Springer-Verlag, 2001.
 3. D. S. Hochbaum, ed. Approximation Algorithms for NP-hard problems. PWS Publishing Company, 1997.
 4. J. Boissonat, M. Yvinec. Algorithmic Geometry. Cambridge University Press, 1998.
 5. G. Ausiello, P. Crescenzi, G. Gambosi, V. Kann, A. Marchetti-Spaccamela, M. Protasi. Complexity and Approximation. Combinatorial optimization problems and their approximability properties. Springer Verlag, ISBN 3-540-65431-3, 1999.

Πληροφορίες

Στάθης Ζάχος, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π., γραφείο 11.15, τηλ. 772 1644, ή 46, email:

Ανακοινώσεις

Υλικό