Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ)

Εαρινό Εξάμηνο 2006-2007

Μέρος Α: Εισαγωγή σε Αλγόριθμους, Πολυπλοκότητα, Υπολογισιμότητα, Μοντέλα Προγραμματισμού

(Για την σελίδα του Μέρους Β δείτε εδώ)

Διδάσκοντες (για το Μέρος Α)

Στάθης Ζάχος, Καθηγητής ()
Κωνσταντίνος Σαγώνας, Αν.Καθηγητής ()
Άρης Παγουρτζής, Λέκτορας ()

Βοηθοί διδασκαλίας

Βαγγέλης Μπαμπάς, Υ.Δ. ()

[7/12/2007] Αποτελέσματα εξέτασης 2/11/2007

Δείτε εδώ

[12/10/2007] Αποτελέσματα εξέτασης 21/9/2007

Δείτε εδώ

[20/9/2007] Κατανομή αιθουσών για την εξέταση της 21/9/2007

Δείτε εδώ

[19/9/2007] Διευκρινίσεις για την εξέταση της 21/9/2007

Η δυνατότητα να έχετε μαζί σας ένα φύλλο Α4 με σημειώσεις που κρίνετε απαραίτητες, ισχύει και για την εξέταση του μέρους Α. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να έχετε ένα φύλλο για το μέρος Α και ένα φύλλο για το μέρος Β. Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, βοηθημάτων ή άλλου είδους σημειώσεων σε κανένα από τα δύο μέρη.

[19/6/2007] Διανομή σημειώσεων

Οι σημειώσεις του μαθήματος θα διανέμονται από Τετάρτη 20/6, καθημερινά και ώρες 11:00-13:00, στο γραφείο 21.34Β του Κτηρίου Ηλεκτρολόγων (κα Ελίζα Αγγελίδου). Δικαιούνται σημειώσεων όσοι έχουν εγγραφεί στο μάθημα για πρώτη φορά.


Διαφάνειες μαθήματος

1η ενότητα - Εισαγωγή, Αλγόριθμοι

Διαφάνειες [pdf, 630K]

Handouts [pdf, 499K]

2η ενότητα - Γραφήματα και Αλγόριθμοι Γράφων

Διαφάνειες (Γραφήματα και Αλγόριθμοι Γράφων) [pdf, 501K]

Handouts [pdf, 472K]


Διαφάνειες (Γράφοι: Προβλήματα και Αλγόριθμοι) [pdf, 260K]

Handouts [pdf, 243K]

3η ενότητα - Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές

Διαφάνειες [pdf, 880K]

Handouts [pdf, 810K]

4η ενότητα - Λογική, Μοντέλα, Υπολογισιμότητα, Πολυπλοκότητα

Διαφάνειες [pdf, 711K]

Handouts [pdf, 658K]

5η ενότητα - Γλώσσες Προγραμματισμού: Θεωρητικό Υπόβαθρο και Μοντέλα

Διαφάνειες [pdf, 505K]

Handouts [pdf, 426K]


Διαφάνειες (για συναρτησιακό προγραμματισμό) [pdf, 2.7M]

Handouts [pdf, 982K]

An invitation to Computer Science

Slides [pdf, 685K]


Ασκήσεις

1η σειρά ασκήσεων [pdf, 98K]

2η σειρά ασκήσεων [pdf, 50K]

3η σειρά ασκήσεων [pdf, 59K]